Aktuelt

Det er ingen korøvelser i Signatur og Retro denne uken. Tirsdag 14. mars er det derimot en samling i Centralkirken kl 19.00 for alle sang- og musikkrefter knyttet til våre tre menigheter i Oslo, i forbindelse med vårt arbeid mot en sammenslåing. Det blir innlegg ved Kåre Øgreid, André Storeng og Tore Aas.

Lørdag 18. mars er det ekstraordinær digital Sentralkonferanse. Den ekstraordinære digitale sentralkonferansen blir tilgjengelig for alle på Zoom. Som alle konferanser og møter i Metodistkirken er åpne, vil også denne konferansen lørdag 18. mars kl. 09.00 til 12.00 være det.

Frem til 17. mars kan du be om en Zoom-link fra sentralkonferansens kontor via mail office@umc-ne.org. Når du kobler deg til, må du registrere deg med fullt navn.

Søndag 19. mars kl 11.00: Gudstjeneste. Våroffer. Prest Steinar Hjerpseth. Musikk ved Anna Quintard og Hildegunn Telhaug. Vi samler inn våroffer til menigheten. Kontant og med Vipps. Kirkekaffe.

Vi anbefaler et godt våroffer til menighetens arbeid! Om du ikke har anledning til å delta på søndag, så benytt gjerne vårt Vippsnummer: 11363. Merk gaven med «Våroffer». Hjertelig takk til alle som er med og støtter vårt arbeid.