Aktuelt

Onsdag samles Solidaritetsgruppa kl 17.00. RETRO øver kl 19.00.

Torsdag møtes menighetsrådet digitalt kl 20.00.

Søndag kl 11.00: Gudstjeneste. Pastor Steinar Hjerpseth. David Sommerseth spiller. Søndagsskole. Kirkekaffe.

PAUS-messe i Kulturkirken JAKOB 20. oktober kl 19:30.
Ole Paus i samarbeid med korene Signatur, AdHoc og RETRO.

Dette er Ole Paus i en annen sammenheng enn vi er vant til. Under messen fremføres hans musikk i alle liturgiske ledd, fra syndsbekjennelse og kyrie til credo og gloria. André Storeng er musikalsk leder, alle arrangementene er skrevet av han. Kari Hay er messens liturg. En klassisk messe, på utradisjonelt vis, med nattverd og bønnevandring, for de som ønsker det.
Mer informasjon
Billetter

Vi minner også om påmelding til Sommerfesten i uke 30. Det er tid for påmelding og så langt er det få påmeldt. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her.