Aktuelt

Tirsdag kl 18.45: Signatur øver

Onsdag kl 17.30: Menighetsråd

Onsdag kl 18.00: Solidaritetsgruppa

Onsdag kl 19.00: Retro øver

Søndag 29.1 kl 19.00: Din gudstjeneste. Gruppe fra IMCO deltar. Refleksjon ved prest Terje Nilsen. Sangere og band ledet av André Storeng.

Tirsdag 31.1 kl 12.00: Formiddagstreff i St. Olavsgt. 28. Gjester: Gunnar Grøndahl og Geir Hegerstrøm. «Jerusalem, musikk og maleri». God bevertning. Velkommen!