Øveråskvartetten

1. rekke: Stein Skjørshammer, Eldar Karlsen. 2. rekke: Ove Fosse, Yngvar Ruud

Øverås kvartetten var en gruppe studentsangere fra Metodistkirkens Teologiske Skole som tidligere lå i Sverige, på Øverås i Gøteborg. I skolens lange historie var det alltid en Øverås kvartett og i perioden 1966-69 var kvartetten «heilnorsk» og bestod av Yngvar Ruud (Narvik), Eldar Karlsen (Fredrikstad), Ove Fosse (Centralkirken, Bergen) og Stein Skjørshammer (Immanuelkirken, Oslo).

Kvartetten sang ved mange kirkelige og noen utenom-kirkelige sammenhenger i Norge, Sverige og Danmark. Et av de årlige høydepunktene var skolereisa, en ti dagers turne til et av de nordiske land, hvor de bodde privat og ofte sang flere ganger om dagen med et repertoar som bestod av tradisjonelle salmer, Negro spirituals og kristne viser. Iblant vartet de opp med det den eldre garde definerte som «på kanten» eller «tilhørende denne verden». Men studentene var unge og fremadstormende; de ville gjerne fremstå som moderne og utradisjonelle, ikke som grå og kjedelige. Dette opptaket er fra gamle Immanuelkirken på Bjølsen, der gruppen var på turné i 1967.

Dette er noe av repertoiret:

 • Där björkorna susa
 • Nittifyran
 • My lord what a Morning
 • Lord I want to be a Christian
 • Standing in the need of Prayer
 • Frälsare på korsets stam
 • Mer hellighet gi meg
 • Frelst og lykkelig
 • Nobody knows
 • Swing low
 • Nærmere deg min Gud

En sång jag villa sjunga
Frelst og lykkelig
Herre kjær, ta min hand
Klippe du som brast for meg
My Lord, What a Morning
Min store gud, Mitt hjärta vann
Seger, seger, hærlig dyrkjøpt seger
Kom hjem, kom hjem