Formiddagstreff

Annenhver onsdag mellom kl. 12 og 14 samles de som har formiddagen til disposisjon, i kirken på Bjølsen. Det er formiddager der alt kan skje. Noen ganger kommer innbudte gjester og kåserer om kunst, om norske diktere, forfattere eller tar for seg emner fra menighetsliv og den nære kirkehistorie.

Det man ser bilder av, er fra en onsdag hvor 92(!) år gamle Arne Hjorth Sørensen fra Elverum fortalte interessante glimt fra historien til Metodistkirkens menighet, ”Elim”, på hjemstedet hans. I den senere tiden har også operasangeren Toril Carlsen vært gjest og fortalt om et langt og innholdsrikt liv som operasolist både i Norge og utenlands – i tillegg til å ha en minikonsert med operaarier og romanser. En annen onsdag var to av de ansatte ved Det kongelige Slott gjester og fortalte historien til Slottsparken og Kongsgården på Bygdøy.

Men ingen onsdag på Bjølsen uten kaffe, gammeldagse smørbrød, fellesskap og andakt.

Hva så med alderen på dem som kommer? Av naturlige årsaker er det stort sett pensjonister som har ”fri”  på formiddagstid, men det har da også vært ”slengere”  adskillig lenger ned på aldersskalaen. Her er det fritt fram for alle som er interessert i et ledig og uformelt miljø.