Historie

Metodistkirken kom til Norge midt på 1800-tallet, og de første menighetene ble dannet i Østfold i 1856. Den første Metodistkirken i Oslo ble stiftet i 1865 og ligger på Grünerløkka. En del av dem som var med i menigheten bodde på Sagene, Bjølsen og Maridalen, og de ønsket å kunne møtes der de bodde. Derfor ble det møter i området på søndagskveldene i 1870-årene. Dette var drevet som en utpost fra menigheten på Grünerløkka.

Det var vesentlig arbeidere som var med den første tiden. Og på den tiden hadde ikke denne gruppen stemmerett i Norge. Likevel drev de en kirke som var demokratisk oppbygd og hvor alle medlemmene var med å styre og bestemme. Det de lærte om styrearbeid og ledelse tok de ofte med seg til arbeidsplassene sine, og mange metodister var aktive i fagbevegelsen. Dessuten var så mye som 10% av medlemmene i Oslo, eller Kristiania som byen het den gangen, mennesker som trengte fattigunderstøttelse.

Etter noen år fikk metodistene i Bjølsen-området fast møtested på Smieloftet i Maridalsveien 196, og aktiviteten inkluderte kvinneforening, sangkor, søndagsskole og ungdomsforening. Først 8. September 1893 blir menigheten konstituert som en egen menighet, og fikk da som riktig var navnet Kristiania 5. menighet.

Menigheten og aktiviteten vokste, så nye lokaler ble igjen et behov. Ved den første innsamlingen til menighetens byggefond kom det inn kr 7,- som i sin tid dannet den egentlige grunnkapital. I 1896 sto den vesle trekirken klar i Bergensgata 12, og ble innviet 22. November 1896. Denne kirken huser menigheten i årene framover, men årene går og også den blir for trang. I 1944 blir det bestemt at kirke kombinert med forretningsbygg skal bygges på den samme tomta hvor trekirken står. Først i 1953 blir byggetillatelsen innvilget. Den gamle kirken rives og blir gjenoppført på Hen ved Hønefoss, og den 27. August 1955 innvies den nye Immanuelkirken.

Denne kirken huser menigheten fremdeles, og gammel og ny virksomhet i menighetens regi har holdt til der i alle disse årene. I 2001 blir cafe b åpnet, en kafe som drives i regi av menigheten og som er ment å være en gave til bydelen og menighetens måte å være en del av bydelen på. I 2008 må kafeen stenge.

En tanke vokser fram om at Immanuelkirken ikke er et egnet navn på en menighet i vår tid. Navnet sier ikke så mye lenger om hvem menigheten er. På menighetskonferansen i 2007 blir det bestemt at navnet skal endres til Metodistkirken på Bjølsen, for å synliggjøre i navnet både at vi er en del av den verdensvide Metodistkirken, og at vi hører til her på Bjølsen.

Menigheten har i dag rundt 250 medlemmer.

I forbindelse med menighetens 100-årsjubileum i 1993 ble det utgitt en bok om menighetens historie skrevet av Erling Skjørshammer. Boka kan også leses i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Du kan lese om Metodistkirken på Bjølsen og menighetens 150 år lange historie i bydelen i en artikkel skrevet av Morten Skjørshammer. Det er en artikkel med mange bilder, som forteller historien slik den har nedfelt seg i kirkebygg og utsmykning. Den er publisert i tidsskriftet St. Hallvard som gis ut av Oslo Byes Vel, utgave 2-3/2020. Morten Skjørshammer har selv vokst opp på Bjølsen og er medlem av menigheten.