Historisk musikkarkiv

Teknikk-gruppa i kirken har jobbet med et digitaliseringsprosjekt, og gjort tilgjengelig en rekke gamle opptak fra det forrige århundret, den gangen vi var «Immanuelkirken». Noen av opptakene ble til singel-plater og LP-plater, andre til MC-kassetter, og enkelte er gjort på spolebånd.