Kirkeverter

Høsten 2022

TidspunktArrangementKirkeverterTekstleser
28/8 19.00Din GudstjenesteMarit T./ Astrid M.Marit T.
4/9 11.00Felles generasjonsgudstjeneste i Centralkirken
11/9 11.00Tur
18/9 11.00GudstjenesteFrode B./ Tove F.Frode B.
25/9 19.00Din GudstjenesteLise B. T./ Henrik S.Lise B. T.
2/10 11.00Gudstjeneste med skrangleorkesterJohanne M./ Wenche S.Johanne M.
9/10 11.00Gudstjeneste med nattverdAslaug S./ Astrid M.Aslaug S.
16/10 11.00GudstjenesteLenka S./ Marit T.Lenka S.
23/10 11.00GudstjenesteWenche S./ Hildegunn T.Hildegunn T.
30/10 19.00Din GudstjenesteMorten og Jean S.Morten S.
6/11 11.00Gudstjeneste med nattverd, allehelgensdagJohanne M./ Ann Kathrine S.Johanne M.
13/11 11.00Fellesgudstjeneste på Øståsen
20/11 11.00GudstjenesteAslaug S./ Marit T.Marit T.
27/11 19.00Din GudstjenesteTove F./ Frode B.
4/12 11.00MBU generasjonsgudstjeneste, juleverkstedLise B. T./ Henrik S.Lise B. T.
11/12 11.00GudstjenesteAnn Kathrine S./ Aslaug S.Ann Kathrine S.
18/12 18.00JulekonsertJohanne M./ Lise B. T.
24/12 14.00JulaftenMorten og Jean S.Morten S.
26.12 11.002. juledagTove F./ Frode B.Frode B.

Kirkevertenes oppgaver

TidspunktOppgaver
Før gudstjenesten.
Møt opp senest 10.15.
Tenne elektrisk lys: tak, alterparti, lampetter. Husk lys ved tredørene foran på begge sider (nødutgang og noterom).

Lampetter kan dimmes ved å holde knappen inne.

Tenne stearinlys: alter, alterparti, lysglobe, runde bord bak i kirkesalen, inngangsparti nede. Ekstra lys finnes i skapet bakerst i kirken.
Hvis det ikke er festkomité:
– Sette på kaffe og tevann
– Forberede en tralle med te- og kaffekanner, kopper, servietter og kjeks.
– Sette på oppvaskmaskin.
10.30Stå i døren og ønske velkommen.
Dele ut program eller annet.
Under gudstjenestenTelle fremmøtte, voksne og barn. Notere det i boka som ligger på bordet til høyre for engledørene. Det skal alltid være en kirkevert i garderoben så lenge kirkedøren er åpen.
Etter gudstjenestenSette ut tralle med kaffe og kjeks.
Under kirkekaffenPasse på garderoben og fylle på hvis det blir tomt for kaffe eller kjeks. Det skal alltid være en kirkevert i garderoben så lenge kirkedøren er åpen.
Etter kirkekaffenSlukke elektriske lys og stearinlys.
Vaske opp.
Sjekke at dører er låst før kirken forlates. Sjekk dører mot A- og B-oppgangen.