LP

Immanuelkirkens kor

Alfa og omega

Første Metodistkirkes Ungdomskor

Lev for andre
Å, hvor stort at Jesus fant meg
Jeg er en pilgrim
Du som ble kalt til strid

Immanuel Singers

Så vide om land
Klippe du som brast
Som en pilgrim
Se solens skjønne lys og prakt

Berit og Jacob Brandt Hovland

Lær meg å kjenne dine veie
Når en gang i herligheten
Løftene Herren oss gav
Lær meg å leve nær deg o Jesus

Mette Bjørndal, Pirkko Liisa Larsen, Immanuel Singers

Gud går her på jorden
Hvor er du nu
Der fortvilelsen rår
Gud har ingen penger
Så vide om land
Klippe du som brast
Fader vår
Hjelp meg
Sign vårt hjem
Hver dag er en sjelden gave
Som en pilgrim
Se solens skjønne lys og prakt