Musikk

Bjølsen-metodistenes sang og musikk tradisjon

Metodistkirken på Bjølsen har en lang og rik sang- og musikktradisjon som går tilbake til 1870-tallet. Før menigheten fikk sitt eget kirkelokale på Bjølsen i 1896, holdt medlemmene møter i ulike hus-stuer på Bjølsen, Sagene og øverst i Nydalen. Medlemmene, som stort sett var arbeiderfamilier fra omliggende fabrikker langs Akerselva, gikk gjerne sammen i grupper til disse møtene, og på veien sang de. Det var en syngende bevegelse, der sangen, og etter hvert korsangen, ble en viktig del av menighetens liv.

Sang- og musikkaktiviteten økte betydelig på 1920 tallet, da det i tillegg til det eksisterende sangkoret ble dannet både mannskor og musikkforening. 1960-70-80 tallet var et høydepunkt med Immanuelkirkens Sangkor ledet av Godvar Hagan, Musikk-koret, Mannskvartetten og ikke minst sanggruppen Immanuel Singers som senere ble til ungdomskoret Immanuel Singers, med musikalsk leder Hermund Tronvik. Det deltok på mange arrangementer i stor-Oslo, spilte inn plater og var på TV. Med Immanuel Singers kom inspirasjonen fra moderne popmusikk, nye rytmer og visesang for full tyngde inn i menighetens sang- og musikkmiljø. Opptakene i musikkarkivet er i hovedsak gjort under musikalsk ledelse av Godvar Hagan og Hermund Tronvik.

Godvar Hagan i midten

Hermund Tronvik

Denne sang- og musikktradisjonen er fremdeles sterkt levende og ligger til grunn for at menigheten i dag omtaler seg som en diakonal kulturkirke med fokus på sang og musikk. Den satser på å videreføre sin lange tradisjon som et aktivt miljø for sang og musikk på Bjølsen. En av hovedaktivitetene er fremdeles korsang, og kirken huser to kor: Signatur som er et gospelkor, og Retro med et «levd liv repertoar».