Første Metodistkirkes Ungdomskor

Lev for andre
Å, hvor stort at Jesus fant meg
Jeg er en pilgrim
Du som ble kalt til strid