Om oss

Metodistkirken på Bjølsen er en menighet som har holdt til på Bjølsen i 150 år, og vært en del av det pulserende livet i bydelen. De første medlemmene var vesentlig arbeidere, slik nesten alle som bodde her var. I dag er både bydelen og menigheten mer sammensatt, og i menigheten finner du mennesker i alle aldersgrupper, med mange ulike yrker, i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn. Vi har ulike interesser og ulike meninger.

Men vi hører til i det samme menighetsfellesskapet, et fellesskap som legger vekt på å være åpent og inkluderende, som vil snakke sant om livet og om Gud, og som vil leve ut at Guds nåde gjelder alle. Du kan lese mer om hva vi står for under «Selvbilde».

I dag er det mange ting som foregår i kirken gjennom uken. Det er gudstjeneste hver søndag. De tre første søndagene i måneden er det formiddagsgudstjeneste kl 11. Siste søndag i måneden er det kveldsgudstjenestene kl 19.

Sang og musikk har alltid vært en viktig del av menighetens virksomhet. Pr i dag er det koret Signatur som øver hver tirsdag kl 19.00. De er spesielt rettet mot unge voksne i metodistmenighetene i Oslo.  Vi har også koret Retro som øver annenhver onsdag kl 19.00. Dette koret er åpent for alle og har en kjerne av sangere midt i livet. Begge korene ledes av Andrè Storeng.

Onsdager kl 17.00 har vi et åpent tilbud om rimelig middag. Her samles ungdom og voksne til fellesskap og god mat. Etter middagen samles Solidaritetsgruppa,  som er ei gruppe for ungdom/studenter, og har ulike aktiviteter.

For barna er det søndagsskole under nesten alle formiddagsgudstjenestene.

Det er formiddagstreff annenhver onsdag kl 12. Dette er for eldre og andre som er hjemme på formiddagen, og byr på kulturelle innslag i mange kategorier, andakt og bevertning.

Dessuten har vi stille kvelder for deg som trenger ro til å meditere, vi har kurs, konserter og andre samlinger.

Menigheten har også eget studio i kjelleretasjen, med en voksende aktivitet.

Velkommen til Metodistkirken på Bjølsen