Menighetsleder

Mitt navn er Steinar Hjerpseth og jeg er ansatt som pastor i Metodistkirken på Bjølsen i 50% stilling, fra høsten 2017. Jeg har vært pastor i Metodistkirken i Norge i 20 år og har nå også en stilling i menigheten på Lillestrøm hvor jeg også er bosatt. Jeg er gift og er far til tre.

Jeg har hatt en svært positiv opplevelse av å komme til menigheten på Bjølsen og ser fram til arbeidet sammen med dyktige medarbeidere.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale!

Vennlig hilsen pastor Steinar Hjerpseth