Gudstjenester

De tre første søndagene i måneden har vi gudstjeneste kl. 11.00.

Siste søndag i måneden er gudstjenesten kl 17.00.

Ukens program skal du til enhver tid finne på forsiden.

Du vil oppleve en menighet som liker å synge. Derfor legger vi stor vekt på kvalitet på musikken både på formiddagen og kveldene. Vanligvis har vi orgelmusikk på formiddagene og band på kveldene. Som oftest er det en solist eller sanggruppe som synger. Vi legger vekt på variasjon i stil både på solister og fellessanger. Derfor burde du kunne finne noe du også liker.

Du vil også oppleve at gudstjenesten er noe du deltar i, du blir ikke bare en tilskuer hvis du ikke vil. Vi bruker lysgloben på hver gudstjenesten, og du er velkommen til å tenne et lys for deg selv eller noen andre du ber for eller tenker på. Barna er også aktive i gudstjenesten og får komme med sine synspunkt og tanker før de går til søndagsskolen. Et par ganger i måneden inviterer vi til nattverd, også der er absolutt alle velkomne til å delta.

På hver gudstjeneste er det også en preken. Denne er det ofte presten som har, men en del ganger er det andre medlemmer i menigheten eller inviterte gjester som preker. Prekenen skal si noe om Gud og noe om livet, og tar opp et tema som handler om troen, livet og alt innimellom. Hos oss bruker vi de internasjonale økumeniske tekstrekkene, slik at vi i løpet av 3 år kommer innom alle de viktigste bibelfortellingene.

Hvis du har et ønske om å sitte usett på bakerste benk og at ingen hilser på deg verken før eller etterpå – da er du nok kommet til feil sted.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til gudstjeneste i Metodistkirken på Bjølsen.