Uttalelse

Uttalelse etter Metodistkirkens generalkonferanse i 2019

Metodistkirken på Bjølsen har på sin menighetskonferanse 9. mai 2019 enstemmig vedtatt følgende uttalelse:

Mange medlemmer i Metodistkirken på Bjølsen reagerer sterkt på det som hendte på generalkonferansen til The United Methodist Church i februar 2019. Generalkonferansen vedtok med knapt flertall den såkalte «Traditionalist Plan» som holder fast på kirkens nåværende posisjon hvor homofilt samliv anses for å være «i strid med kristen lære», hvor kirken fortsatt ikke vil vie personer av samme kjønn, og hvor homofile i parforhold ikke kan bli prester i kirken. Beslutningen innebærer dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene om prester eller diakoner bryter med disse rammene.

Vi som menighet er sterkt uenige i dette vedtaket. Vi tror ikke at homofilt samliv er «i strid med kristen lære» men tvert imot en god måte å leve på. Vi ønsker homofile velkommen til tillitsverv og posisjoner på alle plan i kirken, og vi ønsker å tilby vigsel i vår kirke også for likekjønnede par.

Homofile har lenge vært diskriminert i Metodistkirken, og vi ser med dyp bekymring på at denne diskrimineringen fortsetter. Vi tror homofile er skapt av Gud med samme evne til å elske som heterofile, og vi vil støtte homofiles rett til å leve ut sin kjærlighet i gode parforhold. Vi leser i evangeliene hvordan Jesus møter og løfter opp marginaliserte, og tror at tiden for lengst er kommet for å inkludere homofile i kirken fullt ut. Slik apostlene gjorde i Apg 15 opplever vi Åndens nærvær i vår beslutning om å støtte homofile i deres kamp for inkludering og anerkjennelse i kirken. «Kristi kjærlighet tvinger oss» til å vise en slik støtte selv om det innebærer å være uenig i et demokratisk vedtak i kirkens øverste organ.

Vi vil være en menighet som på alle måter er åpne for alle mennesker med hele seg, uavhengig av legning eller kjønnsidentitet.

Vi vil støtte initiativ som tar sikte på at Metodistkirken skal være en inkluderende kirke, også overfor denne gruppen.

Vi vil leve ut vårt kall til å motarbeide diskriminering – i samfunnet og i kirken.