Mini-Max

Kom med og syng til vår Gud
Ein liten tone
God og kjærlig Far
I din hand er mine tider
Jeg løfter mine øyne
Nå har Sakkeus fått en venn
Hosianna
Frykt ikke
Glade går vi ut
Nå folder jeg mine hender